Forskningsansökningstider – kort information om ekonomstöd

 

 

Arbetet med att skriva och lämna in forskningsansökningar pågår för fullt och här kommer en kort information om rutinerna för detta på IKOS.

  1. Det finns en budgetmall som du kan använda för att beräkna projektets kostnader. Maila vår ekonom Ann-Charlotte Eriksson om du vill ha mallen. Därefter är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av IKOS ekonomer för att utarbeta en budget. Ta i första hand kontakt med den ekonom du samarbetat med tidigare, innan övergången till IKOS. Om någon ekonom får en särskilt hög belastning så fördelar de arbetet mellan sig.
  2. Glöm inte att informera din avdelningschef och den berörda forskningsmiljön om de ansökningar som lämnas in. Det är särskilt viktigt i de fall då en beviljad ansökan kommer att kräva medfinansiering eller nyrekryteringar av olika slag. Eftersom IKOS  inte har några centrala medel för medfinansiering så är det i första hand forskningsmiljön/avdelningen som kommer att behöva stå för medfinansiering.
  3. LiU har särskilda riktlinjer för medfinansiering. Enligt dem måste alla ansökningar som är berättigade till medfinansiering från rektor anmälas till Grants Office senaste en månad innan ansökan lämnas in. Det räcker att skicka ett kort mail till Grants Office – med projektets titel och ungefärliga budget – med kopia till prefekt.

Lycka till i ansökningsarbetet!

 

Posted in Allmän.