Övergång till ny institution – information om IT del 2 (så byter du e-postsignatur)

 

I och med övergången till IKOS så ska alla medarbetare byta adress och tillhörighet i e-postsignaturer och på vår web. Det gör ni enligt beskrivning nedan.

(Till Windowsdatorer som är anslutna till LiU:s AD-system distribueras LiU:s e-postsignaturer över nätet. Det sker när datorn nyinstalleras eller om det kommer en ny version av signaturen. Om du inte hittar dem i din signaturlista, kan du få dem installerade via nätet. Kontakta i så fall LiU-IT Helpdesk)

GÖR SÅ HÄR:

1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i Outlook. Klicka på menyknappen signatur och välj ”Signaturer…” längst ned för att redigera signaturerna. Välj en signatur i listan så kan du redigera den i fältet under.

 

2. Ändra alla uppgifter till dina egna. Använd ej förkortningar.  Om du har en kombinationstjänst  (t.ex. landsting – LiU) är det befattningen på LiU du ska skriva i signaturen. Har du en delad anställning inom LiU använd en signatur på respektive tjänst.
Gruppera siffrorna i dina telefonnummer (obs, endast tjänstenummer) enligt standard ur Myndigheternas skrivregler:

013-28 12 34 (inte: 013-28 1000)

070-123 45 67

+46 11 12 34 56 för internationella kontakter

Länk till webbsida

Om du vill lägga till en länk till en webbsida på LiU (t.ex. inst/avd/fakultet/ personlig sida), se till att den är kort och enkel att läsa,
www.liu.se/iei (inte: http://www.liu.se/iei/?l=sv)

 

3. Välj den aktuella signaturen (svensk eller engelsk beroende på det språk du oftast kommunicerar på) som standard i menyerna till höger så kommer de användas i alla nya mail.

 

4. Välj en textbaserad signatur som standardsignatur för svar och vidarebefordringar i menyn till höger. När du besvarar ett brev kommer denna signatur användas. Den passar även bra för epost utan textformatering, där man inte kan använda bilder.

 

 

Hälsningar Lars Kjellin, LiU IT

Posted in Allmän.