Möten med IKOS verksamhetsstöd

 

Under de kommande veckorna har vi planerat in flera möten för medarbetarna inom verksamhetsstödet. Syftet med mötena är att få en avstämning av nuläget, att lära känna varandra i den nya organisationen och att börja ett samtal om hur vi ska samarbeta med varandra i olika funktioner. Hur IKOS rutiner och processer ska se ut inom verksamhetsstödet är långt ifrån klart. Jobbet har bara börjat och vi kommer att behöva hjälpas åt att leta oss fram till arbetssätt som fungerar i de olika verksamheterna.

  • Administratörer och samordnare inom grund- och forskarutbildning, Linköping: 4 februari kl. 13-15 i ”IKK:s bibliotek”, Key.
  • Administratörer och samordnare inom avdelningar, grund- och forskarutbildning, Norrköping: 24 februari kl. 13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7.
  • Ekonomgruppen: 10 februari kl. 12- 15 i Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Norrköping.
  • HR-gruppen: 21 januari, Key.
  • Övergripande verksamhetsstöd: 29 januari kl.13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7, Norrköping.

Hör av dig till Sofie (sofie.gustafsson@liu.se) om du jobbar på avdelningen för VS och inte fått inbjudan till något av mötena ovan så att vi kan rätta till eventuella fel.

Varmt välkomna!

 

 

 

Posted in Allmän.