Forskningsansökningstider – kort information om ekonomstöd

 

 

Arbetet med att skriva och lämna in forskningsansökningar pågår för fullt och här kommer en kort information om rutinerna för detta på IKOS.

  1. Det finns en budgetmall som du kan använda för att beräkna projektets kostnader. Maila vår ekonom Ann-Charlotte Eriksson om du vill ha mallen. Därefter är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av IKOS ekonomer för att utarbeta en budget. Ta i första hand kontakt med den ekonom du samarbetat med tidigare, innan övergången till IKOS. Om någon ekonom får en särskilt hög belastning så fördelar de arbetet mellan sig.
  2. Glöm inte att informera din avdelningschef och den berörda forskningsmiljön om de ansökningar som lämnas in. Det är särskilt viktigt i de fall då en beviljad ansökan kommer att kräva medfinansiering eller nyrekryteringar av olika slag. Eftersom IKOS  inte har några centrala medel för medfinansiering så är det i första hand forskningsmiljön/avdelningen som kommer att behöva stå för medfinansiering.
  3. LiU har särskilda riktlinjer för medfinansiering. Enligt dem måste alla ansökningar som är berättigade till medfinansiering från rektor anmälas till Grants Office senaste en månad innan ansökan lämnas in. Det räcker att skicka ett kort mail till Grants Office – med projektets titel och ungefärliga budget – med kopia till prefekt.

Lycka till i ansökningsarbetet!

 

0

Välkommen på IKOS-fika – i Norrköping och i Linköping PÅMINNELSE

 

 

Snart är det världspremiär för vårt gemensamma IKOS-fika. Vi fikar samtidigt i Norrköping och Linköping – och siktar på att kommunicera via länk mellan våra båda campus under tiden.  Det vankas kaffe/the och frukostfralla och eventuella allergier anger man i länken nedan.

Datum: 29/1 2020

Tid: 09.00 – 10.00

Norrköping: TP41, Täppan

Linköping: Bildsal 2, Key (4257)

 

Anmäl dig här senast den 23 januari

Väl mött!

4+

IKOS-webben och internkommunikation

 

 

Arbetet med IKOS web inleddes i höstas och handlar just nu framförallt om att koppla om befintliga sidor och om att bygga nya sidor för de nya avdelningarna. Vissa av våra sidor på webben innehåller preliminära och kortfattade texter – i väntan på överföring eller nya texter.

I nuläget jobbar Henrik Perälä två dagar i veckan med handgripliga arbetet med IKOS webb – med överföring av texter, bilder och sidavdelningar. Vi har också rekryterat en webbredaktör som kommer att ha sin anställning på kommunikationsavdelningen på LiU, men som ska arbeta hos oss på IKOS. Webbredaktören tillträder sitt nya jobb hos oss den 1/3 2020.

Avdelningarna på IKOS kommer att bli involverade i arbetet med att ta fram texter om och beskrivningar av de nya avdelningarna. Avdelningscheferna kommer att få mer information om hur detta är tänkt att gå till under veckan som kommer.

Under året kommer vi att få en eget sida på LiUs intranät. Tills dess att intranätet finns på plats så kommer vi att använda blogg och nyhetsbrev som vår främsta informationskanal.

 

 

 

 

 

1+

Nu finns vi på riktigt!

 

Nu har vi passerat årsskiftet och Institutionen för kultur och samhälle finns på riktigt. För egen del känns det bra att vi nu är en organisation och kan börja arbeta som sådan.

Förra veckan samlades IKOS ledningsgrupp för ett första internat. Vi diskuterade såväl övergripande, visionära och strategiska frågor som frågor på en detaljerad saknivå. I våra samtal beskrev vi IKOS som en kunskapsproducerande organisation med ett brett och viktigt samhällsuppdrag – inom forskning, utbildning och samverkan. Vi beskrev också IKOS som en ny organisation som finns på två campus, och som rymmer flera olika organisationskulturer och -traditioner.

Ledningsgruppens prioritet just nu är att hitta nya, gemensamma och tydliga rutiner som främjar, underlättar och stödjer det kunskapsproducerande uppdraget. Vi behöver också lösa vissa frågor snabbt och på kort sikt – för att planeringen inför HT 2020 ska löpa på. På övergripande nivå ser vi att ledningsgruppens uppgift är att bidra till att IKOS blir en framgångsrik och kreativ kunskapsproducerande organisation.  Mer information om ledningsgruppens arbete kommer på bloggen efter hand.

 

 

2+