IKOS Forskarutbildningsråd har haft sitt första sammanträde

 

I forskarutbildningsrådet (FUR) sitter representanter för de elva forskarutbildningar som finns på IKOS och doktorandrepresentant samt forskarutbildningsstudierektorer (FUS), forskarutbildningsadministratörer och proprefekt. Här diskuteras allehanda frågor som rör doktorandernas och handledanas arbete samt inte minst hur vi kan förbättra forskarutbildningarna genom vettiga samarbeten och ömsesidig inspiration.

Frågor på rådets första möte den 17 februari gällde olikheter i doktorandernas villkor, handledningstid, kommande kvalitetsutvärderingar och framförallt frågan om vem som gör vad på våra forskarutbildningar. Rutinerna ser olika ut. I vilken mån ska de standardiseras? Och vilka är handledarens uppgift, vilka är forskarutbildningsstudierektors?

 

FUR har ett arbetsutskott. Där ingår följande personer, som sköter löpande administration:

Stefan Jonsson: proprefekt, ordförande för FUR och dess arbetsutskott.

Mona Livholts: FUS Norrköping (Tema Kultur och samhälle, Ageing and Social Change, Etnicitet och migration, Socialt arbete).

Rosario Garnemark: FUS Valla (Pedagogiskt arbete, Historia, Dynamics of Health and Welfare, Tillämpad etik, Språk och kultur).

Agnese Grisle: Forskarutbildningsadministratör för Språk och kultur, Tillämpad etik, Pedagogiskt arbete, Dynamics of Health and Welfare, Ageing and Social Change, Socialt arbete, Etnicitet och migration.

Sofie Gustafsson: Forskarutbildningsadministratör för Tema Kultur och Samhälle, Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik, Historia.

Nästa möte i Forskarutbildningsrådet är 21 april.

 

Stefan Jonsson

IS-protokollet är justerat och klart.

 

I början av februari hade institutionsstyrelsen sitt första möte för året. Styrelsen inleddes med en kort diskussion av två kapitel i Connells bok The Good University – och vi noterade att flera av oss känner igen oss i den utveckling som författaren beskriver i boken. Nästa gång har vi läst ut boken och ska välja en ny bok att läsa under året.

Utöver detta antog styrelsen budget för 2020, fastställde lokalryggsäck och OH-nivåer. Vi tog också kompletterande beslut om examinatorer i vissa kurser.

En av de frågor som lyftes var IKOS visionsarbete 2020. Det kommer att genomföras i tre steg och kommer att involvera alla avdelningar på IKOS under året. Hör av dig till din avdelningschef om du har frågor om hur visionsarbetet kommer att genomföras på just er avdelning.

Protokollet i sin helhet finns här: IS protokoll 20-1.

Hälsningar Josefina

 

Grundutbildningsrådet har haft sitt första möte!

 

I veckan som gick träffades GU-rådet för första gången. Det var en bred uppslutning och många av IKOS ämnen och program fanns representerade. Mötet ägnades både åt att lära känna varandra och åt att diskutera vad man vill att GU-rådets uppgift ska vara. Det diskuterades övergripande frågor som hur GU-rådet kan vara med och verka för att stärka humanioras och samhällsvetenskapens roll i samhället, och även frågor ner på konkret detaljnivå.

 

Alla var eniga kring att det ska vara ett arbetande råd, där man stöttar varandra i de viktiga grundutbildningsuppdrag vi har på IKOS, och där man kan lära sig av varandra och av inbjudna gäster. På ett mycket konkret plan tänker sig GU-rådet att den del av rådets uppgift som handlar om kursplanearbete på IKOS bör ske genom minst två kursplaneutskott där både lärare och utbildningsadministratörer finns representerade och kan ge stöd åt övriga medarbetare.

Hälsningar Lars Jämterud, Proprefekt för grundutbildning

IKOS info-fika 26 februari

 

 

Välkomna till IKOS info-fika den 26 februari! Vi fikar samtidigt i Norrköping och Linköping och är uppkopplade via länk. Vi bjuder på te/kaffe och smörgås.

När? 26 februari kl. 9.00 -10

Var?  Norrköping: K23, Kåkenhus Tvärsnittet, Kopparhammaren, plan 3

Linköping: Bildsal 2, Hus Key

Hur? Anmäl dig HÄR senast 20 februari.