Grundutbildningsrådet har haft sitt första möte!

 

I veckan som gick träffades GU-rådet för första gången. Det var en bred uppslutning och många av IKOS ämnen och program fanns representerade. Mötet ägnades både åt att lära känna varandra och åt att diskutera vad man vill att GU-rådets uppgift ska vara. Det diskuterades övergripande frågor som hur GU-rådet kan vara med och verka för att stärka humanioras och samhällsvetenskapens roll i samhället, och även frågor ner på konkret detaljnivå.

 

Alla var eniga kring att det ska vara ett arbetande råd, där man stöttar varandra i de viktiga grundutbildningsuppdrag vi har på IKOS, och där man kan lära sig av varandra och av inbjudna gäster. På ett mycket konkret plan tänker sig GU-rådet att den del av rådets uppgift som handlar om kursplanearbete på IKOS bör ske genom minst två kursplaneutskott där både lärare och utbildningsadministratörer finns representerade och kan ge stöd åt övriga medarbetare.

Hälsningar Lars Jämterud, Proprefekt för grundutbildning

Posted in Allmän.