Nya kollegor på IKOS: äntligen är våra nya kommunikatörer här!

Hej kollegor på IKOS!

Vi heter Anna och Amanda och är nya kommunikatörer! Snart hoppas vi få träffa er alla och lära oss mer om er och verksamheten, men under tiden kommer en kort presentation av oss.

Anna Amnell

Jag heter Anna Amnell och är ny kommunikatör på IKOS. Jag kommer främst att arbeta med IKOS webbplats för att på ett tydligt och intresseväckande sätt beskriva den spännande verksamhet som finns här. Jag kommer även att arbeta med intern kommunikation, något som jag tycker är väldigt viktigt – speciellt i en ny organisation. Måndagar, tisdagar och torsdagar sitter jag i Norrköping, Kopparhammaren 7. På onsdagar sitter jag i Keyhuset i Linköping och på fredagar kommer jag oftast sitta på kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag kommer senast från ett IT-bolag där jag främst arbetade med marknadskommunikation. Innan dess arbetade jag med intern och extern kommunikation på Tekniska verken, energibolaget i Linköping.

Du hittar mina kontaktuppgifter på min medarbetarsida.

Amanda Lindström

Jag heter Amanda Lindström och kommer att jobba 100 procent hos er på IKOS. Jag har en bakgrund som statsvetare och journalist. Senast kommer jag från Huddinge kommun där jag arbetat med kommunikation kring samhällsbyggnadsfrågor och innan dess var jag journalist på bland annat Dagens Nyheter och Norrköpings Tidningar. Mitt uppdrag blir att kommunicera IKOS verksamhet och forskning externt. IKOS gör så mycket spännande, intressant och samhällsviktigt och det ska vi berätta om och föra dialog kring! Tveka inte att höra av dig till mig om du har idéer, forum för kommunikation eller vill berätta om just din verksamhet eller forskning. Du hittar mig oftast i Kopparhammaren 7, Campus Norrköping, men jag kommer också att finnas på plats i Linköping någon dag i veckan. Här hittar du mina kontaktuppgifter.

Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar.

Vi ses!

Anna och Amanda

Några ord om en alldeles makalöst märklig vecka

 

Den senaste veckan har varit obeskrivligt omtumlande för oss alla.  Händelseförlopp, beslut och åtgärder som bara för några dagar sedan framstod som helt otänkbara är nu verkliga och styr vår vardag både hemma och på jobbet. I det här läget skulle jag önska att vi sparade en liten stund varje dag åt att göra det vi är riktigt bra på; nämligen att fördjupa och förfina vår och samhällets förståelse för vår samtid – utifrån olika teoretiska och disciplinära perspektiv.

Våra historiker kan skapa förståelse genom att reflektera över förloppet ur ett jämförande historiskt perspektiv. Våra filosofer och tillämpade etiker kan lyfta upp och ringa in de etiska dilemman som uppstår i våra liv just nu. Vi har migrations- och välfärdsforskare på vår institution som kan reflektera över vad den snabba förändring samhället genomgår just nu betyder för välfärdsstaten och dess medborgare. Kommunforskare kan dra paralleller till tidigare kriser för offentlig styrning och förvaltning. Språk- interaktions- och kulturforskare kan hjälpa oss att få syn på och förstå de nya mellanmänskliga praktiker som uppstår i ett samhälle i kris. Glöm inte bort dessa viktiga samtal i vardagen. De behöver inte vara långa och komplicerade. Det räcker att samlas (i ett virituellt fikarum) och ta del av varandras tankar en liten stund.

Innan vi tar helg så vill jag tacka varenda en på IKOS för allt ni gör för att få verksamheten att fungera! Så många har under veckan visat prov på engagemang, solidaritet, ansvarstagande, kreativitet och klokskap. Alla jag talar med brinner för sina uppdrag och vill att det ska bli bra för studenter och kollegor. Alla vill bibehålla kvaliteten i verksamheten, även om förutsättningarna ändras drastiskt över natt. För mig är det ett tecken på att den kollegiala styrningen och lärarkårens ansvarskänsla och professionella etik håller för ett stresstest av historiska mått. Det ska vi vara glada för och det ska vi ta med oss när vi funderar på hur vi vill att universitetet ska styras i framtiden!

– – – Snart inviger vi IKOS Distansstöd – – –

 

 

Övergången till distansläge innebär en stor påfrestning framförallt för lärare och medarbetare i grundutbildningen. Frågorna är många – vad man är ålagd att göra, vilka förändringar som är tillåtna och så vidare. Frågor som handlar om att tolka riktlinjer och beslut riktas först och främst till närmaste chef och därefter till prefekt. I några fall måste vi hänvisa till LiUs centrala sidor.

Samtidigt väcks en rad frågor som är av pedagogisk och teknisk art. Många av de frågorna kan man hitta svar på hos våra universitetsgemensamma resurser Didacticum  och LiU IT. Trycket på Didacticum och LiU IT är dock stort, och vi bedömer att vi också behöver kraftsamla oss lokalt på IKOS för att stödja våra lärare i övergången till distansläge.

Därför har vi tagit initiativ till IKOS Distansstöd som i nuläget utgörs av en LISAM-sida och grupp medarbetare som räckt upp handen och är beredda att ställa upp med tips, stöd och råd i övergången till distansläge. Gruppen leds av Sofie Abrahamson som jobbar på Avdelningen för akademisk svenska här på IKOS och på Didacticum till vardags.

Alla våra medarbetare kommer att vara varmt välkomna att vända sig till IKOS Distansstöd med frågor och funderingar. Gruppen kommer att erbjuda korta webinarier och frågestunder via Zoom (tider hittar ni inom kort på sidan IKOS distansstöd i Lisam). I Lisam-rummet kommer det att finnas samlad info om hur man använder bl.a. Zoom och Lisam, och om hur man gör för att spela in föreläsningar. Det kommer också att finnas ett diskussionsforum där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tips och trix till kollegorna på IKOS. Det går också utmärkt att ställa frågor om pedagogik och teknik på funktionsadressen distans@ikos.liu.se.

Den gemensamma Lisam-sidan blir också platsen där vi samlar information om övergången till distansläge – som rör hela institutionen och som skickas ut till alla medarbetare via E-post.

Sofie Abrahamsson och gruppen runt IKOS Distansstöd jobbar febrilt med att få sidan på plats. Under måndagen bör samtliga medarbetare på IKOS hitta sidan IKOS Distansstöd under Courses and programs när ni först loggar in i Lisam. Tänk på att ni måste ändra er roll från lärare till student (uppe i högra hörnet) för att sidan ska dyka upp.

På snart och glatt återseende!

 

 

Corona och informationsflöden

 

Den här bloggen skapades initialt för att informera om arbetet med att bygga upp IKOS som ny institution. Bloggen kommer att leva vidare en tid till, men form och innehåll kan förändras. Formella protokoll från styrelse och råd kommer så småningom att publiceras på vårt gemensamma intranät. Kalendarium kommer att ligga på vår web.

I nuläget undrar många om hur vi ska agera i samband med övergång till digitalt läge med anledning av spridningen av Covid19. All central information om detta hittar man på LiUs sida i frågan. Annan information som rör hela institutionen kommer jag att skicka ut via E-post. Bloggen blir alltså inte ett verktyg för frågor som handlar om hur vi som myndighet och lärosäte ska hantera övergången till digitalt läge. Däremot fortsätter vi berätta om institutionsgemensamma händelser här.

Hälsningar Josefina