Institutionsstyrelsen har haft årets andra möte

Häromdagen hade institutionsstyrelsen sitt andra möte för året. Vi fattade beslut om att inrätta två forskarutbildningsplatser inom Språk och Kultur vilket är positivt och bra för forskningsmiljön. Vi fattade också beslut om vem som ska bereda valet av prefekter och ledamöter till Institutionsstyrelse för nästa period. Anita Johansson (sammankallande), Karin Mårdsjö-Blume och Per-Anders Forstorp utsågs till representanter i den företrädargrupp som ska föreslå ledamöter och ersättare till institutionsstyrelsen. Annika Taghizadeh Larsson  utsågs till koordinator för den grupp som ska föreslå prefekt och proprefekt för perioden 2021-2023. Grupperna återkommer med mer information till alla medarbetare inom kort.

Styrelsen diskuterade också hur vi ska hantera anställningsärenden på IKOS. Våra HR-partners Åsa och Petra presenterade ett underlag som diskuterades och på nästa möte kommer IS att fatta beslut. I korta drag kommer vi sannolikt att landa i att IS delegerar en del av anställningsärendena till prefekt – för att inte skapa onödiga flaskhalsar i rekryteringsprocessen.

Mötet innebar också slutet på vår första bokcirkelsbok. Vi har nu läst alla kapitel i The Good University och ska ge oss i kast med Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Innan dess ska vi också läsa Sara Kalms text om Akademiskt hushållsarbete. För egen del känns det så roligt och inspirerande att få ta del av alla reflektioner om texterna vi läser. Och jag tror att vårt gemensamma läsande hjälper oss att förstå oss själva, den arbetsvardag vi delar och det stora och ibland svårfångade fenomenet “akademin”.

 

Posted in Allmän.