Corona och informationsflöden

 

Den här bloggen skapades initialt för att informera om arbetet med att bygga upp IKOS som ny institution. Bloggen kommer att leva vidare en tid till, men form och innehåll kan förändras. Formella protokoll från styrelse och råd kommer så småningom att publiceras på vårt gemensamma intranät. Kalendarium kommer att ligga på vår web.

I nuläget undrar många om hur vi ska agera i samband med övergång till digitalt läge med anledning av spridningen av Covid19. All central information om detta hittar man på LiUs sida i frågan. Annan information som rör hela institutionen kommer jag att skicka ut via E-post. Bloggen blir alltså inte ett verktyg för frågor som handlar om hur vi som myndighet och lärosäte ska hantera övergången till digitalt läge. Däremot fortsätter vi berätta om institutionsgemensamma händelser här.

Hälsningar Josefina

 

1+
Posted in Allmän.