Några ord om en alldeles makalöst märklig vecka

 

Den senaste veckan har varit obeskrivligt omtumlande för oss alla.  Händelseförlopp, beslut och åtgärder som bara för några dagar sedan framstod som helt otänkbara är nu verkliga och styr vår vardag både hemma och på jobbet. I det här läget skulle jag önska att vi sparade en liten stund varje dag åt att göra det vi är riktigt bra på; nämligen att fördjupa och förfina vår och samhällets förståelse för vår samtid – utifrån olika teoretiska och disciplinära perspektiv.

Våra historiker kan skapa förståelse genom att reflektera över förloppet ur ett jämförande historiskt perspektiv. Våra filosofer och tillämpade etiker kan lyfta upp och ringa in de etiska dilemman som uppstår i våra liv just nu. Vi har migrations- och välfärdsforskare på vår institution som kan reflektera över vad den snabba förändring samhället genomgår just nu betyder för välfärdsstaten och dess medborgare. Kommunforskare kan dra paralleller till tidigare kriser för offentlig styrning och förvaltning. Språk- interaktions- och kulturforskare kan hjälpa oss att få syn på och förstå de nya mellanmänskliga praktiker som uppstår i ett samhälle i kris. Glöm inte bort dessa viktiga samtal i vardagen. De behöver inte vara långa och komplicerade. Det räcker att samlas (i ett virituellt fikarum) och ta del av varandras tankar en liten stund.

Innan vi tar helg så vill jag tacka varenda en på IKOS för allt ni gör för att få verksamheten att fungera! Så många har under veckan visat prov på engagemang, solidaritet, ansvarstagande, kreativitet och klokskap. Alla jag talar med brinner för sina uppdrag och vill att det ska bli bra för studenter och kollegor. Alla vill bibehålla kvaliteten i verksamheten, även om förutsättningarna ändras drastiskt över natt. För mig är det ett tecken på att den kollegiala styrningen och lärarkårens ansvarskänsla och professionella etik håller för ett stresstest av historiska mått. Det ska vi vara glada för och det ska vi ta med oss när vi funderar på hur vi vill att universitetet ska styras i framtiden!

19+
Posted in Allmän.