– – – Snart inviger vi IKOS Distansstöd – – –

 

 

Övergången till distansläge innebär en stor påfrestning framförallt för lärare och medarbetare i grundutbildningen. Frågorna är många – vad man är ålagd att göra, vilka förändringar som är tillåtna och så vidare. Frågor som handlar om att tolka riktlinjer och beslut riktas först och främst till närmaste chef och därefter till prefekt. I några fall måste vi hänvisa till LiUs centrala sidor.

Samtidigt väcks en rad frågor som är av pedagogisk och teknisk art. Många av de frågorna kan man hitta svar på hos våra universitetsgemensamma resurser Didacticum  och LiU IT. Trycket på Didacticum och LiU IT är dock stort, och vi bedömer att vi också behöver kraftsamla oss lokalt på IKOS för att stödja våra lärare i övergången till distansläge.

Därför har vi tagit initiativ till IKOS Distansstöd som i nuläget utgörs av en LISAM-sida och grupp medarbetare som räckt upp handen och är beredda att ställa upp med tips, stöd och råd i övergången till distansläge. Gruppen leds av Sofie Abrahamson som jobbar på Avdelningen för akademisk svenska här på IKOS och på Didacticum till vardags.

Alla våra medarbetare kommer att vara varmt välkomna att vända sig till IKOS Distansstöd med frågor och funderingar. Gruppen kommer att erbjuda korta webinarier och frågestunder via Zoom (tider hittar ni inom kort på sidan IKOS distansstöd i Lisam). I Lisam-rummet kommer det att finnas samlad info om hur man använder bl.a. Zoom och Lisam, och om hur man gör för att spela in föreläsningar. Det kommer också att finnas ett diskussionsforum där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tips och trix till kollegorna på IKOS. Det går också utmärkt att ställa frågor om pedagogik och teknik på funktionsadressen distans@ikos.liu.se.

Den gemensamma Lisam-sidan blir också platsen där vi samlar information om övergången till distansläge – som rör hela institutionen och som skickas ut till alla medarbetare via E-post.

Sofie Abrahamsson och gruppen runt IKOS Distansstöd jobbar febrilt med att få sidan på plats. Under måndagen bör samtliga medarbetare på IKOS hitta sidan IKOS Distansstöd under Courses and programs när ni först loggar in i Lisam. Tänk på att ni måste ändra er roll från lärare till student (uppe i högra hörnet) för att sidan ska dyka upp.

På snart och glatt återseende!

 

 

1+
Posted in Allmän.