Arbetsmiljö och lokal samverkan

 

 

Häromdagen träffades vår Lokala samverkansgrupp (LSG) för ett av vårens möte. LSG finns på alla institutioner och består av prefekt och HR-partners, medarbetare som utsetts av personalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) och de lokala arbetsmiljöombuden. På IKOS är det följande personer som ingår i LSG: Josefina Syssner (ordf), Gary Svensson (SACO), Sam Willner (SACO/AMO), Robert Jonsson (SACO ersättare), Kristina Hellman (OFR), Ulrika Frisk (OFR), Veerle Bergqvist (OFR ersättare), Slave Saveski (OFR ersättare), Anita Johansson (AMO), Katarina Jonsson (AMO), Åsa Änggård (HR), Petra Winsa (HR)

Agendan på LSGs möten varierar lite från gång till gång. Vi tar upp förändringar som är på gång, och ringar in och lyfter upp vilka konsekvenser förändringarna kan ha för medarbetarna. En fråga som alltid finns med är arbetsmiljö, och på detta möte lyfte vi särskilt upp vad distansläget kan ha för konsekvenser för alla oss som jobbar på IKOS. Vi pratade om konsekvenser i form av dålig fysisk arbetsmiljö (många har sämre ergonomiska förutsättningar hemma) och förändrad social arbetsmiljö (många saknar närheten till sina kollegor). Dessa frågor kommer att ha kontinuerlig uppföljning av framöver.

Arbetsmiljöombuden (AMO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, och de har till uppgift att kontrollera arbetsmiljön och rapportera eventuella brister. På IKOS är Anita Johansson, Sam Willner och Katarina Jonsson arbetsmiljöombud. Anita, Sam och Katarina hälsar att den som vill är varmt välkommen att höra av sig till dem för att lyfta frågor som rör arbetsmiljö i bred mening. Här kan man läsa mer om arbetsmiljöarbetet på LiU och om AMOs roll i detta.

 

Posted in Allmän.