Ett gemensamt perspektiv på våra forskarutbildningar

Idag, tisdag 21 april, har IKOS forskarutbildningsråd haft möte. Mötets huvudsakliga fokus var att arbeta vidare med en gemensam hanteringsordning för IKOS forskarutbildningar. Hanteringsordningen innehåller viktiga frågor som handlar om ansvarsfördelning mellan forskarutbildningsansvarig, -studierektor och -administratör. Hanteringsordningen tar också upp frågor som rör progression, kurser och seminarieverksamhet med mera. Hanteringsordningen kommer att revideras vidare under kommande forskarutbildningsråd för att sedan fastställas i institutionsstyrelsen.

Utöver hanteringsordningen behandlades även frågor om arbetssituationen med tanke på distansläget, den årliga uppföljningen av avvikelser för ISP, planerade doktorandkurser för hösten 2020, blanketter och tillsättandet av ny FUS i Norrköping. Minnesanteckningar kommer inom kort att finnas på IKOS fillager i mappen  IKOS Gemensamt – Styrelse och Råd – Forskarutbildningsråd.

Hälsningar

Sofie Gustafsson, Ledningssamordnare, och sekreterare i Forskarutbildningsrådet

5+
Posted in Allmän.