IKOS Ekonomigrupp är på gång!

Arbetet med att bli en institution pågår på många håll på IKOS just nu. Ett exempel på detta är ekonomgruppen, som just har inlett ett gemensamt målbildsarbete. Det är spännande och utmanande – tre tidigare organisationskulturer som finns på två campus ska tillsammans mötas i ett gemensamt ekonomiarbete vid IKOS.

Arbetet inom ekonomigruppen handlar dels om att utveckla strukturer och rutiner som gör att vi kan ge verksamheten en professionell service. Arbetet handlar också om att vi ska hitta rätt i de mjuka frågorna som samarbeten, nätverk, vem gör vad, back-up funktioner och kommunikation. Redan nu finns ett återkommande veckomöte där ekonomerna gemensamt lyfter och löser en mängd operativa frågor i det löpande ekonomiarbetet. Under de närmste veckorna avsätts en del av tiden vid veckomötena till ett målbildsarbete, där vi fokuserar på vad gruppen vill stå för visionärt. Men vi enades också om att vägen fram är lika viktig som målet.

Mats Tholander, Administrativ chef

Posted in Allmän.