Institutionsstyrelse, Zoom och bokcirkel

 

I onsdags (22 april) hade vi vårt tredje institutionsstyrelsemöte för året. Det var vårt första styrelsemöte via Zoom – mötet innan ägde rum första veckan av mars och då var vi alla lyckligt ovetande om hur Covid19 skulle påverka oss och hela samhället. På dagordningen fanns bland annat beslut om arbetsordning för styrelsen, beslut om delegering av uppdragsutbildning och HR-ärenden. Protokollet läggs på IKOS fillager när det är justerat och klart.

Som vanligt inledde vi vårt styrelsemöte med en stunds bokcirkel. Till detta möte hade vi läst texten “Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning” av Sara Kalm. I texten diskuteras det som kallas ”akademiskt hushållsarbete”, det vill säga sysslor som inte är meriterande men som är nödvändiga för att arbetsplatser inom akademin ska fungera. Det handlar enligt texten om alltifrån att ställa upp för kollegor när det krisar, ta på sig uppdrag som inte är meriterande, kommentera kollegors texter, till att  “agera seminarieutfyllnad när det är glest i salen och någon har en inbjuden gäst”. Ett av argumenten i texten är att kvinnor i betydligt högre grad än män både blir tillfrågade och erbjuder sig att utföra sysslor som kan beskrivas som akademiskt hushållsarbete; att detta innebär att andra och mer meriterande arbetsuppgifter får stå tillbaka; och att detta i förlängningen påverkar kvinnors karriärutveckling på ett ofördelaktigt sätt.

Texten skapade både igenkänning och kritiska invändningar hos oss som läste den. Tipset från styrelsens bokcirkel till resten av IKOS blir att läsa texten tillsammans med kollegor och reflektera över den och över hur vi har det på vår egen arbetsplats.

2+
Posted in Allmän.