Karoline Dahlberg, konsult med uppdrag inom organisationsutveckling

 

Hej Karoline, du är konsult och har just nu ett uppdrag inom organisationsutveckling på Avdelningen för verksamhetsstöd. Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör här hos oss.

Jag har arbetat inom HR/chefs-området i snart tjugo år på olika företag och organisationer. Utbildad vid LiU och jobbade även här mellan 2011-2017. De första åren som HR-konsult på Universitetsförvaltningens kansli och de sista tre åren som Administrativ chef och HR på ISAK. I dagsläget jobbar jag på konsultbasis åt olika företag och organisationer i Östergötland.

Självklart känns det väldigt roligt att få komma tillbaka till LiU och se att vissa saker är nya och att annat är precis likadant.. ? Bor med man och två tonårsdöttrar i Åtvidaberg men har hjärtat i Dalarna där jag är uppvuxen.

Vad innebär ditt uppdrag?

Det innebär att under några månader under våren, mars till och med juni, vara med och stötta i formandet av verksamhetsstödet (VS) inom IKOS. Att slå ihop tre tidigare välfungerande VS, med sina rutiner, arbetssätt och kulturer, till EN ny avdelning är inget som sker automatiskt eller i en handvändning.

I och med att Mats Tholander, Administrativ chef, varit delvis sjukskriven har jag gått in och avlastat med vissa mer organisations- och strukturbyggande delar. Jag ser en stor fördel i att jag har kunskap och erfarenhet om LiU, av att ha jobbat i en två-campus institution (ISAK) och att känna till såväl personer, beslutsvägar och organisationen.

Kan du berätta lite om det arbete som du gjort hittills och vad som är på gång framåt.

Jag har hunnit träffat väldigt många inom VS för personliga möten: ekonomer, administratörer och samordnare i Norrköping, ledningsstöd/kanslifunktionen och samtliga studievägledare. Nu har jag precis påbörjat möten med studieadministratörer i Linköping. Det är spännande att få möta alla medarbetare och få en bild av deras arbetssituation, både det som fungerar bra och de delar där förbättringspotential finns. Så roligt att se hur många kompetenta, lojala och självständiga medarbetare det finns inom VS!

Många bra tankar och idéer lyfts och sammanfattningsvis så har samtalen resulterat i förslag gällande VS mötesstruktur, styrning- och ledning, arbetsgrupper mm. Jag bollar sedan detta med Mats och det är sedan han som får ta vid och implementera det i vardagen. Målet är självklart att VS vid IKOS ska fortsätta att vara, och utvecklas som, ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten. För tillfället är jag nyfiken på att få ta del av ett utkast på årshjul kring studieadministration som en arbetsgrupp håller på att ta fram på uppdrag av GU-rådet.

Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Tid och plats
Måndag 1 juni klockan 10-11.45
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Linköpings universitet och sex andra lärosäten anordnar tillsammans en webbkonferens om hur kvaliteten på forskningen kan stärkas genom jämställdhetsintegrering av interna forskningsmedel. Tack vare att konferensen körs online har vi kunnat samla några av landets främsta experter för att prata kvalitet, forskning, forskningsmedel och jämställdhet.

Bakgrunden till konferensen är att alla Sveriges lärosäten i de senaste årens regleringsbrev har fått i uppdrag från regeringen att inom jämställdhetsintegreringsuppdraget redovisa hur vi beaktar jämställdhet vid intern fördelning av forskningsmedel.

Målgruppen är dekaner, forskningsledare, prefekter, akademichefer, controllers/ekonomifunktioner, forskningsnämndsledamöter och andra som deltar i beslut och fördelning av interna forskningsmedel.

Plats
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Program

Klockan 09.30
Tillträde till det virtuella mötesrummet där vi ger tekniksupport. Gå gärna in i god tid för att säkerställa att din teknik fungerar. Därefter kan du arbeta med annat eller gå och ta en kaffe innan konferensen börjar.

Klockan 10.00
Konferensen inleds.

Klockan 10.05 – 10.35
Vad tjänar vi på att arbeta med jämställdhetsintegrering av forskning och vid fördelning av forskningsmedel och hur ser arbetet i Sverige ut idag – bakgrund och omvärldsspaning – Fredrik Bondestam, föreståndare vid Nationella genussekretariatet, Göteborgs universitet.

Klockan 10.35-11.05
Karolinska institutets erfarenheter har stor erfarenhet av att arbete med jämställdhetsintegrering av forskningsmedel och har bland annat tagit fram en webbutbildning – Klara Regnö, jämställdhetstrateg vid Karolinska Institutet och lektor vid Mälardalens högskola.

Klockan 11.00-11.30
Erfarenheter från jämställdhetsbudgetering vid SLU – Lena Ousbäck, planeringschef, SLU.

Klockan 11.30-11.45
Avslutningsord från Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges myndighet för sammanhållande av jämställdhetspolitiken.

Klockan 11.45-11.50
Avslutning av konferensen.

All pass kommer innehålla möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

Medarrangörer tillsammans med Linköpings universitet är Örebro universitet, SLU, Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle.

Kontaktperson vid LiU är Linda Schultz, koordinator för Lika villkor
Kontaktperson vid Örebros universitet, som är värd för konferensen är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth

Specfic 2020: Time and History – Call for paper och internationell konferens

 

Det svenska nätverket för forskning kring spekulativ fiktion, Specfic, grundades i februari 2015 i Norrköping, och innefattar nu närmare 50 forskare från hela landet. Ett antal nätverksträffar har hållits och den 11-13 november 2020 arrangeras den första internationell konferensen i nätverkets regi. Konferensen äger rum vid Karlstads Universitet och temat är Time and History.

Medlems- och mailinglista

Andreas Nyström, Karlstad universitet, ansvarar för medlems- och mailinglistan. Om du vill bli uppsatt på den kan du kontakta honom på: andreas.nystrom@kau.se

Deadline för abstract 1 juni 2020

Deadline för att skicka in abstract är den 1 juni 2020, och den skickas till Michael Godhe på IKOS: michael.godhe@liu.se.

För mer information se Call for Paper Specfic 2020, Time and History (Nov 11-13).

 

 

Kurser i svenska språket – tipsa gärna studenter!

Hej!

Dessa kurser, Fördjupningskurser i svenska, får ni gärna rekommendera studenter som behöver arbeta med sitt svenska språk! Svenska språket och människan riktar sig även till studenter med svenska som modersmål.

Hoppas alla mår bra!

Med vänlig hälsning
Ulrika Axelsson
Föreståndare för Språkverkstaden vid Campus Valla och Campus US
Retoriklärare och universitetsadjunkt i svenska språket