Specfic 2020: Time and History – Call for paper och internationell konferens

 

Det svenska nätverket för forskning kring spekulativ fiktion, Specfic, grundades i februari 2015 i Norrköping, och innefattar nu närmare 50 forskare från hela landet. Ett antal nätverksträffar har hållits och den 11-13 november 2020 arrangeras den första internationell konferensen i nätverkets regi. Konferensen äger rum vid Karlstads Universitet och temat är Time and History.

Medlems- och mailinglista

Andreas Nyström, Karlstad universitet, ansvarar för medlems- och mailinglistan. Om du vill bli uppsatt på den kan du kontakta honom på: andreas.nystrom@kau.se

Deadline för abstract 1 juni 2020

Deadline för att skicka in abstract är den 1 juni 2020, och den skickas till Michael Godhe på IKOS: michael.godhe@liu.se.

För mer information se Call for Paper Specfic 2020, Time and History (Nov 11-13).

 

 

0
Posted in Allmän.