Karoline Dahlberg, konsult med uppdrag inom organisationsutveckling

 

Hej Karoline, du är konsult och har just nu ett uppdrag inom organisationsutveckling på Avdelningen för verksamhetsstöd. Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör här hos oss.

Jag har arbetat inom HR/chefs-området i snart tjugo år på olika företag och organisationer. Utbildad vid LiU och jobbade även här mellan 2011-2017. De första åren som HR-konsult på Universitetsförvaltningens kansli och de sista tre åren som Administrativ chef och HR på ISAK. I dagsläget jobbar jag på konsultbasis åt olika företag och organisationer i Östergötland.

Självklart känns det väldigt roligt att få komma tillbaka till LiU och se att vissa saker är nya och att annat är precis likadant.. 😊 Bor med man och två tonårsdöttrar i Åtvidaberg men har hjärtat i Dalarna där jag är uppvuxen.

Vad innebär ditt uppdrag?

Det innebär att under några månader under våren, mars till och med juni, vara med och stötta i formandet av verksamhetsstödet (VS) inom IKOS. Att slå ihop tre tidigare välfungerande VS, med sina rutiner, arbetssätt och kulturer, till EN ny avdelning är inget som sker automatiskt eller i en handvändning.

I och med att Mats Tholander, Administrativ chef, varit delvis sjukskriven har jag gått in och avlastat med vissa mer organisations- och strukturbyggande delar. Jag ser en stor fördel i att jag har kunskap och erfarenhet om LiU, av att ha jobbat i en två-campus institution (ISAK) och att känna till såväl personer, beslutsvägar och organisationen.

Kan du berätta lite om det arbete som du gjort hittills och vad som är på gång framåt.

Jag har hunnit träffat väldigt många inom VS för personliga möten: ekonomer, administratörer och samordnare i Norrköping, ledningsstöd/kanslifunktionen och samtliga studievägledare. Nu har jag precis påbörjat möten med studieadministratörer i Linköping. Det är spännande att få möta alla medarbetare och få en bild av deras arbetssituation, både det som fungerar bra och de delar där förbättringspotential finns. Så roligt att se hur många kompetenta, lojala och självständiga medarbetare det finns inom VS!

Många bra tankar och idéer lyfts och sammanfattningsvis så har samtalen resulterat i förslag gällande VS mötesstruktur, styrning- och ledning, arbetsgrupper mm. Jag bollar sedan detta med Mats och det är sedan han som får ta vid och implementera det i vardagen. Målet är självklart att VS vid IKOS ska fortsätta att vara, och utvecklas som, ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten. För tillfället är jag nyfiken på att få ta del av ett utkast på årshjul kring studieadministration som en arbetsgrupp håller på att ta fram på uppdrag av GU-rådet.

2+
Posted in Allmän.