Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Tid och plats
Måndag 1 juni klockan 10-11.45
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Linköpings universitet och sex andra lärosäten anordnar tillsammans en webbkonferens om hur kvaliteten på forskningen kan stärkas genom jämställdhetsintegrering av interna forskningsmedel. Tack vare att konferensen körs online har vi kunnat samla några av landets främsta experter för att prata kvalitet, forskning, forskningsmedel och jämställdhet.

Bakgrunden till konferensen är att alla Sveriges lärosäten i de senaste årens regleringsbrev har fått i uppdrag från regeringen att inom jämställdhetsintegreringsuppdraget redovisa hur vi beaktar jämställdhet vid intern fördelning av forskningsmedel.

Målgruppen är dekaner, forskningsledare, prefekter, akademichefer, controllers/ekonomifunktioner, forskningsnämndsledamöter och andra som deltar i beslut och fördelning av interna forskningsmedel.

Plats
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Program

Klockan 09.30
Tillträde till det virtuella mötesrummet där vi ger tekniksupport. Gå gärna in i god tid för att säkerställa att din teknik fungerar. Därefter kan du arbeta med annat eller gå och ta en kaffe innan konferensen börjar.

Klockan 10.00
Konferensen inleds.

Klockan 10.05 – 10.35
Vad tjänar vi på att arbeta med jämställdhetsintegrering av forskning och vid fördelning av forskningsmedel och hur ser arbetet i Sverige ut idag – bakgrund och omvärldsspaning – Fredrik Bondestam, föreståndare vid Nationella genussekretariatet, Göteborgs universitet.

Klockan 10.35-11.05
Karolinska institutets erfarenheter har stor erfarenhet av att arbete med jämställdhetsintegrering av forskningsmedel och har bland annat tagit fram en webbutbildning – Klara Regnö, jämställdhetstrateg vid Karolinska Institutet och lektor vid Mälardalens högskola.

Klockan 11.00-11.30
Erfarenheter från jämställdhetsbudgetering vid SLU – Lena Ousbäck, planeringschef, SLU.

Klockan 11.30-11.45
Avslutningsord från Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges myndighet för sammanhållande av jämställdhetspolitiken.

Klockan 11.45-11.50
Avslutning av konferensen.

All pass kommer innehålla möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

Medarrangörer tillsammans med Linköpings universitet är Örebro universitet, SLU, Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle.

Kontaktperson vid LiU är Linda Schultz, koordinator för Lika villkor
Kontaktperson vid Örebros universitet, som är värd för konferensen är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth

Posted in Allmän.