Ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping

 

Catrin Lundström är ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping sedan 1 maj

Hej Catrin! Du är ny forskarutbildningsstudierektor (FUS) i Norrköping. Vad gör en FUS?

Som studierektor för forskarutbildningen arbetar jag med forskarutbildningsfrågor på olika sätt för IKOS forskarutbildningar i Norrköping. Arbetet innebär bland annat att se till att den individuella studieplanen följs upp årligen av doktorander och handledare.

Jag medverkar även i kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling av forskarutbildningen och vid introduktionen av nya doktorander.

Som FUS är jag vidare en resurs och ett stöd i frågor som kan uppstå mellan doktorand, handledare och handledarkollegier samt vid önskade handledarbyten. Jag föredrar även aktuella ärenden i forskarutbildningsrådet och Institutionsstyrelsen.

Kommer du att fortsätta jobba vid REMESO?

Jag är fortfarande universitetslektor i etnicitet och migration vid REMESO, där jag i huvudsak arbetar med forskning.

Studierektor för forskarutbildningen Campus Valla

Rosario Garnemark är forskarutbildningsstudierektor i Linköping. I Rosarios arbete ingår de uppgifter som Catrin beskriver ovan men för de forskarutbildningar som finns vid Campus Valla.

Forskarutbildningsadministratörer

Agnese Grisle och Sofie Gustafsson är forskarutbildningsadministratörer på IKOS.

Agnese administrerar forskarutbildningarna Dynamics of Health and Welfare, Etnicitet och migration, Pedagogiskt arbete med inriktning språk- och litteraturdidaktik, Socialt arbete, Språk och kultur, Välfärdsrätt samt Äldre och åldrande.

Sofie administrerar forskarutbildningarna Historia, Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning samt Tema kultur och samhälle.

Agnese och Sofie ansvarar för olika typer av administrativt stöd för forskarstuderande, exempelvis inrapportering i Ladok, uppföljning av aktivitet och försörjning samt institutionstjänstgöring, blanketthantering och arkivering samt även stöd i forskningsadministrativa frågor till FUS, forskningsansvarig och handledare.

I några av miljöerna ansvarar Agnese och Sofie även för praktiska uppgifter i samband med seminarier och disputationer. Agnese och Sofie ingår i arbetsutskott och rådet för forskarutbildning vid IKOS (FUR), filosofiska fakultetens nätverk för forskarutbildningsadministratörer samt är IKOS institutionsexperter för Ladok-forskarutbildning.

2+
Posted in Allmän.