Seminarium: Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

 

Forskning om samverkan och hur forskningsresultat når ut och används i samhället är ett ämne på frammarsch. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat betydligt de senaste decennierna. Enligt en ny kartläggning av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, är forskarna få i Sverige. Ofta har de sin hemvist inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Hur kan vi stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet? Välkommen på ett digitalt dialogseminarium där den frågan står i fokus. Vid seminariet presenteras den svenska kartläggningen. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt samt samtal i mindre grupper.

Det digitala seminariet hålls den 28 september, klockan 13–15. Anmäl dig här.

Arrangörer är Vetenskaprådet, Vetenskap & Allmänhet samt Linköpings universitet. Medverkar gör bland annat: 

• Emma Weitkamp, Editor-in-Chief, JCOM Journal of Science Communication

• Gustav Bohlin, utredare, Vetenskap & Allmänhet

• Hans Peter Peters, Editor-in-Chief, Public Understanding of Science

• Jan-Ingvar Jönsson, tillträdande rektor, Linköpings universitet

• Jesper Olsson, forskar om förhållandet mellan litteratur, konst och medier, Linköpings universitet

• Josefina Syssner, prefekt Institutionen för kultur och samhälle

• Susanna Priest, Editor-in-Chief, Science Communication

• Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

• Victoria Wibeck, forskar om kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor, Linköpings universitet

Seminariet äger rum via Zoom och riktar sig främst till forskare och institutionsföreträdare. Seminariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.

Posted in Allmän, Seminarier.