60% seminar “The Patent Office on Display: Intellectual Property in the Public Eye”

 

Välkommen till Isabelle Strömstedts 60% seminarium den 24 september kl 13.15-15.00.

Hennes avhandling heter “The Patent Office on Display: Intellectual Property in the Public Eye”.

Kommentator är Docent Marianne Dahlén från Juridiska Institutionen på Uppsala Universitet, och läsare är Bodil Axelsson och Jenny Sjöholm.

Kontakta Isabelle, isabelle.stromstedt@liu.se, för anmälan och Zoom-länk.

 

Nu är det dags att uppdatera våra DIVA-profiler

 

Hej på er,

Här kommer en hälsning från Lovisa Österlund, Bibliometriker på LiU.

Hälsningar Josefina

 

PUBLIKATIONER I DIVA

En uppdaterad publiceringsanalys kommer att göras för IKOS. Analysen baseras på de publikationer som finns registrerade i DiVA den 20 september. För att analysunderlaget skall vara fullständigt måste respektive forskare senast 20 september säkerställa att samtliga publikationer från publiceringsperioden 2015-2019 finns registrerade i DiVA.

 1. Kontrollera vad som finns registrerat via verifieringssidan https://ep.liu.se/publistcheck/default.en.aspx.

Skriv in LiU-ID samt publiceringsperiod 2015-2019 för att få fram de publikationer som finns registrerade och är kopplade till detta LiU-ID. Om du gjorde kontrollen redan förra året behöver endast 2019 gås igenom denna gång:

 1. Komplettera med de publikationer som ev. saknas. Korrigera om någon registrering är felaktig eller ofullständig. Observera t ex att:
  1. de dokumenttyper som är aktuella för analys är tidskriftsartiklar (refereegranskade), konferensbidrag (refereegranskade), böcker (refereegranskade och övrigt vetenskapligt) samt kapitel (refereegranskade och övrigt vetenskapligt)
  2. konferensartiklar måste innehålla ISSN eller ISBN för att möjligen kunna inkluderas i analysen
  3. samtliga författare och deras respektive affiliering bör finnas med i DiVA-posterna för att kunna utgöra underlag för en analys av samförfattarskap
  4. det är viktigt att det i varje post skall anges vilken avdelning IKOS-författaren var knuten till vid tiden för publicering, oavsett om författaren därefter bytt avdelning.

 

För ändringar, tillägg etc. i DiVA, kontakta i första hand er administratör. Om det är något ni undrar över, eller om det uppstår svårigheter i arbetet med DiVA, är ni välkomna att höra av er till Lovisa Österlund (lovisa.osterlund@liu.se)

In English:

It is time for the yearly update of the publication analysis for IKOS. The analysis will be based on publications registered in DiVA by September 20. All researchers must make sure that all their publications from the period 2015-2019 are correctly registered in DiVA on September 20.

 1. Check what is registered by using the verification page: https://ep.liu.se/publistcheck/default.en.aspx. Enter your LiU-ID and the publication period 2015-2019 to see the publications registered and linked to this LiU-ID. If you did this check last year it is primarily 2019 that needs to be checked this time.
 2. Add publications that are missing. Correct registrations that are incomplete or incorrect. Note that:
  1. the document types used in analyses are journal articles (refereed), conference paper (refereed), books (refereed and other academic) and chapters (refereed and other academic)
  2. conference articles must include ISSN or ISBN in order to possibly be included in the analysis
  3. all authors and their affiliations should be included in the DiVA-posts, since the addresses are used for analyzing co-authorships
  4. for each post in DiVA, it is important that the affiliation for IKOS authors also include the division at the time of publication, even if the author has since left the division.

 

For corrections etc. in DiVA, turn primarily to your administrator. If you have questions about the analysis or if there are any difficulties around DiVA-registrations you are welcome to contact Lovisa Österlund (lovisa.osterlund@liu.se)

Webbinarium: Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

 

Varmt välkommen att delta på SUHF:s webbinarium den 4 september kl. 13-15 på temat:

Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

Covid-19-pandemin påverkar hela vårt samhälle, inklusive forskningen. Medan viss forskning får draghjälp av medial uppmärksamhet, riktade forskningsanslag och snabbspår för etikprövning, så försvåras annan forskning genom att planerade studier inte längre kan genomföras eller att forskningsområdet nedprioriteras.

Sammantaget bidrar pandemin till att pressen ökar i en ofta redan pressad miljö och detta aktualiserar en rad forskningsetiska utmaningar. Webbinariet syftar till att belysa sådana utmaningar och strategier för att hantera dem.

Tid och plats: online via Zoom den 4 september kl. 13:00 – 15:00.

Målgrupp: webbinariet vänder sig brett till alla som är intresserade av frågeställningen.

Anmälan: webbinariet är gratis men föranmälan krävs senast den 30 augusti. Klicka här för att anmäla dig. Länken för deltagandet mejlas ut till de anmälda.

Vänliga hälsningar,
/SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor, oredlighetsfrågor och god forskningssed