Höstens återgång till campusläge – ur ett IKOS-perspektiv

 

Här kommer en kortfattad påminnelse om vad som gäller när vi nu, sakta men säkert, ska övergå till campusläge. Höstens återgång kommer att ske succesivt och på LiUs insida finns information om hur detta kommer att gå till mer konkret. Huvudprincipen är att vi ska hålla ut och hjälpas åt att förhindra smittspridning. På IKOS vill vi särskilt trycka på ett par punkter.

  • Social distansering gäller, inte minst i gemensamma personalutrymmen. Vi har glesat ut möbleringen i stora personalrummet i Key och ska glesa ut i de lärosalar som vi själva förfogar över. De utrymmen och salar som Loke är ansvariga för, hanteras och glesas ut av Loke.

  • Vi uppmanas fortfarande att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Här ska man stämma av med sin närmste chef om det behövs. Vid behov kan man komma överens om växelvis närvaro inom en avdelning, så att inte alla medarbetare är på plats samtidigt.

  • Undervisningen kommer att bestå av en blandning mellan campusförlagd och distansundervisning. Förstaårsstudenterna ska prioriteras vad gäller campusförlagd undervisning. Vi har ett stort handlingsutrymme vad gäller att välja distansundervisning framför campusförlagd dito. Internationella masterprogram ska också prioriteras, så att 70 % av undervisningen sker på campus.

  • Ledningsmöten, styrelsemöten, APT och ämnesmöten kan ske på campus om den som kallar till mötet uppfattar att ett fysiskt möte är en fördel. Erfarenheten från i våras är att hybridmöten (där delar av gruppen är på plats och delar på länk) inte fungerar så bra. Medarbetare i riskgrupp kan ges möjlighet att vara med på distans i ett fysiskt möte – i annat fall är det fysisk närvaro som gäller på fysiska möten.

  • Medarbetare i riskgrupp prioriteras. De som är berörda tar kontakt med sin närmaste chef om det är aktuellt.

Precis som tidigare så uppmanas alla medarbetare att följa coronainformationen på LiUs hemsida. De riktlinjer som finns är ofta generella till sin karaktär och utgångspunkten är att vi har ett stort handlingsutrymme lokalt. Vi förväntas ta ett stort eget, professionellt ansvar när det handlar om att översätta riktlinjerna till praktisk handling utifrån de förutsättningar vi har just hos oss.

Till sist vill jag understryka att vi fortfarande måste sträva efter ”good enough”. Vi ska inte dubbeljobba eller lägga till undervisningsmoment på grund av Covid19, utan snarare plocka bort och prioritera hårt bland våra arbetsuppgifter. I vissa fall har man ersatt lärarledda moment med gruppdiskussioner, egen läsning eller frågestund på Zoom. I andra fall har läraren ersatt vissa föreläsningar med en tydlig och lättillgänglig power point. Allt detta är helt okej, och ett sätt att klara undervisningen trots de förutsättningar som vi har just nu.

Stort lycka till i terminsstarten – ni gör ett fantastiskt jobb allihop!

Hälsningar Josefina

Posted in Allmän.