Disputation Stina-Karin Skillermark 4/9

 

Fredagen den 4 september kl.13:15 kommer Stina-Karin Skillermark (Pedagogiskt arbete) att försvara sin doktorsavhandling med titeln “Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012”. Opponent: bitr. prof. Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet.

Disputationen kommer att äga rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sändas via ZOOM. För att få ta del av ZOOM-sändningen vänligen kontakta Helen Winzell helen.winzell@liu.se senast den 2 september.

Welcome to 60-percent seminar at ASC!

 

On Thursday September 3rd, Wenqian Xu will have a 60% seminar on his thesis work “Ageism in the Media: Representations of older people in social media”.

Opponent will be Monika Wilinska from the School of Health and Welfare at Jönköping University. Commentators will be Kosta Economu and Susanne Kelfve from Linköping University.

The seminar will take place 10:15 -12:00 in Tvärsnittet/KH557 (located in Kopparhammaren) and online via Zoom.

For those who are interested in the seminar texts, please contact Wenqian at wenqian.xu@liu.se.

Höstens återgång till campusläge – ur ett IKOS-perspektiv

 

Här kommer en kortfattad påminnelse om vad som gäller när vi nu, sakta men säkert, ska övergå till campusläge. Höstens återgång kommer att ske succesivt och på LiUs insida finns information om hur detta kommer att gå till mer konkret. Huvudprincipen är att vi ska hålla ut och hjälpas åt att förhindra smittspridning. På IKOS vill vi särskilt trycka på ett par punkter.

  • Social distansering gäller, inte minst i gemensamma personalutrymmen. Vi har glesat ut möbleringen i stora personalrummet i Key och ska glesa ut i de lärosalar som vi själva förfogar över. De utrymmen och salar som Loke är ansvariga för, hanteras och glesas ut av Loke.

  • Vi uppmanas fortfarande att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Här ska man stämma av med sin närmste chef om det behövs. Vid behov kan man komma överens om växelvis närvaro inom en avdelning, så att inte alla medarbetare är på plats samtidigt.

  • Undervisningen kommer att bestå av en blandning mellan campusförlagd och distansundervisning. Förstaårsstudenterna ska prioriteras vad gäller campusförlagd undervisning. Vi har ett stort handlingsutrymme vad gäller att välja distansundervisning framför campusförlagd dito. Internationella masterprogram ska också prioriteras, så att 70 % av undervisningen sker på campus.

  • Ledningsmöten, styrelsemöten, APT och ämnesmöten kan ske på campus om den som kallar till mötet uppfattar att ett fysiskt möte är en fördel. Erfarenheten från i våras är att hybridmöten (där delar av gruppen är på plats och delar på länk) inte fungerar så bra. Medarbetare i riskgrupp kan ges möjlighet att vara med på distans i ett fysiskt möte – i annat fall är det fysisk närvaro som gäller på fysiska möten.

  • Medarbetare i riskgrupp prioriteras. De som är berörda tar kontakt med sin närmaste chef om det är aktuellt.

Precis som tidigare så uppmanas alla medarbetare att följa coronainformationen på LiUs hemsida. De riktlinjer som finns är ofta generella till sin karaktär och utgångspunkten är att vi har ett stort handlingsutrymme lokalt. Vi förväntas ta ett stort eget, professionellt ansvar när det handlar om att översätta riktlinjerna till praktisk handling utifrån de förutsättningar vi har just hos oss.

Till sist vill jag understryka att vi fortfarande måste sträva efter ”good enough”. Vi ska inte dubbeljobba eller lägga till undervisningsmoment på grund av Covid19, utan snarare plocka bort och prioritera hårt bland våra arbetsuppgifter. I vissa fall har man ersatt lärarledda moment med gruppdiskussioner, egen läsning eller frågestund på Zoom. I andra fall har läraren ersatt vissa föreläsningar med en tydlig och lättillgänglig power point. Allt detta är helt okej, och ett sätt att klara undervisningen trots de förutsättningar som vi har just nu.

Stort lycka till i terminsstarten – ni gör ett fantastiskt jobb allihop!

Hälsningar Josefina

Välkomna tillbaka till jobbet!

Snart har halva augusti passerat och många av oss som jobbar på IKOS börjar så sakteliga komma tillbaka till jobbet. Jag hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar, med tid för vila och reflektion!

Detta med att vara tillbaka på jobbet brukar betyda att byter om till jobbkläder och beger sig campus , men i år är det annorlunda. LiUs återgång till campusläge kommer att ske successivt och vi uppmanas fortfarande att arbeta på distans när våra arbetsuppgifter medger det.

Hur höstens återgång till campusläge är tänkt att gå till kan man läsa mer om på vår Insida. Här får vi också av en hälsning av vår nya rektor, Jan-Ingvar Jönsson, som är särskilt mån om att våra förstaårsstudenter ska prioriteras när det gäller campusförlagd undervisning.

För egen del hoppas jag på en höst som inte domineras helt av Covid19. Till exempel så ser jag fram emot att få föra arbetet med översynen av våra forskningsmiljöer i land, tillsammans med Stefan Jonsson. Det ska också bli fantastiskt spännande att lysa ut Moa Martinsson-professuren och Tage Danielsson-professuren för första gången någonsin. Jag ser fram emot att välkomna minst en ny professor och minst en nyrekryterad lektor till IKOS, och jag ser också fram emot att få gratulera de doktorander som jobbat hårt i många år och som nu ska disputera.

Varmt välkomna tillbaka till jobbet, allihop, även om det tar ett tag innan vi möts på campus.

Hälsningar Josefina

Kopieringsstipendium för författare av läromedel och kurslitteratur

 

Skriver du kurslitteratur eller läromedel? Förra året delade Läromedelsförfattarna ut 19 miljoner kronor i kopieringsstipendier. I år ska den summan bli ännu högre, och du kan vara en av alla som får ta del av den. Du ansöker enkelt på www.laromedelsforfattarna.se och ingen motprestation krävs – allt du behöver göra är att registrera dina verk. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.