Seminarieserien Pedagogiskt arbete – program höstterminen 2020

 

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare. Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare.

Tid: Onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

Här hittar du hela seminarieserien.

Posted in Allmän, Seminarier.