Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén 2 oktober

 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013. Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Datum, tid och plats: 2 oktober kl. 13.15 – 16.15  K2, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Kontakta sofie.gustafsson@liu.se för Zoom-länk.

Posted in Allmän, Disputationer.