CKS seminarieserie – Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår

 

Här kommer inbjudan till CKS seminarieserie för höstterminen 2020 som har temat ”Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår”. Redan innan coronaviruset slog till våren 2020 var krisberedskap en aktuell fråga för Sveriges kommuner. Regering, länsstyrelse och andra centrala myndigheter har jobbat aktivt för att samhället, både på lokal och nationell nivå, ska ha beredskap för att hantera olika former av kriser. Men hur hanterar vi en omfattande kris när den verkligen kommer, och hur förberedda är vi?

Under höstens seminarieserie fokuserar vi på coronakrisen och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning kring lokal krishantering.

Höstens seminarier kommer att hållas digitalt.

15 OKTOBER

Förutsättningar för att klara en kris

Omvärldsbevakning och god förberedelse är nycklarna till att klara en kris. Tillsammans med flera andra forskare har dagens föreläsare tagit fram elva viktiga tumregler för hur en kommun bör hantera en kris.

Föreläsare: Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde. Joeri forskar just nu om kommuners hantering av coronakrisen och hur man använt sig av lägesbildshantering i det arbetet.

Tid och plats: 15 oktober kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

12 NOVEMBER

Ledarskap under kris

Med avstamp i bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun har dagens föreläsare undersökt hur ledare på kommunal nivå hanterar kriser i dess olika faser. Nu reflekterar hon över den kommunala hanteringen av coronapandemin utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Föreläsare: Susanne Hede, doktor i psykologi, Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad

Tid och plats: Torsdag 12 november kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

17 DECEMBER

Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

Sverige haft en öppnare strategi än många andra länder när det gäller att hantera coronapandemin. Ändå har de restriktioner och rekommendationer som finns förändrat medborgarnas sätt att agera i samhället. Inte minst har vårt sätt att konsumera ändrats, något som har fått stora konsekvenser för det lokala näringslivet. Hur har de östgötska kommunerna agerat och i vilken utsträckning har de genom riktade insatser stöttat näringslivet?

Föreläsare: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap samt Bo Persson, biträdande professor i statsvetenskap, samtliga vid CKS. Föreläsarna studerar under hösten analyserat kommuners strategier och förutsättningar för att stötta näringslivet.

Tid och plats: Torsdag 17 december klockan 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

 

 

 

Mer information och anmälan. 

Posted in Allmän, Seminarier.