Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård 16 oktober

 

Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård

Olav Nygård, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling “Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools”. Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.

Datum och tid: 16 oktober, kl 10:15-12:00

Place: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, och online via Zoom.

**

Public dissertation defense in Ethnicity and Migration: Olav Nygård

Date and time: 16 October at 10:15-12:00

Place: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, and Online via Zoom.

Olav Nygård, at the Department for Culture and Society, defends his doctoral dissertation “Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools”. Opponent is professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. The defense is open to the public, and takes place in K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, and Online. For more information or online access, please contact Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. The defense will be in English.

Posted in Disputationer.