Rapport från ett trivsamt ledningsinternat

 

 

I torsdags-fredags förra veckan träffades ledningsgruppen (prefektur, controler, HR, admchef och ledningssamordnare) och ledningsrådet (alla avdelningschefer på IKOS) för ett gemensamt ledningsinternat på Rimforsa Strand. Syftet med internatet var att stötta avdelningscheferna i deras uppdrag och att prata om hur vi tillsammans kan bidra till att IKOS blir en bra organisation att jobba i, som håller hög kvalitet i både forskning och grundutbildning, och som kan göra skillnad i samhället.

Vi ägnade en hel del åt att prata om avdelningarnas organisatoriska förutsättningar. Vi pratade om hur avdelningscheferna kan samarbeta med nyckelpersoner såsom studierektorer och forskningsledare, men också med administrativt stöd i form av HR, ekonomi och administratörer och samordnare. Många avdelningar på IKOS är helt nya och vi måste nog ha förståelse för och tålamod med att det tar tid innan en struktur sätter sig och blir känd och tydlig.

Vi kopplade också an till det visionsarbete som pågår på IKOS, där avdelningarna ska fundera på sitt nuläge, vilka mål man har för sin verksamhet, och hur man kan ta sig dit. På internatet pratade vi denna gång främst om mål och målformulering, och om vilka mål som skulle kunna finnas på en avdelning. Ett mål skulle kunna vara att ha en bra arbetsmiljö på avdelningen – där medarbetarna vet vem som bestämmer vad, och vem man ska prata med i olika frågor. Ett mål skulle kunna vara att slå tydligare bryggor mellan de olika ämnena på en avdelning, eller mellan forskning och grundutbildning. Ett annat mål som nämndes var att kursutbudet på avdelningen ska vara genomtänkt och väl förankrat hos medarbetarna.

Nu ska jag alldeles strax koppla upp mig på möte med LSG!

Ha en bra dag hälsar Josefina

3+
Posted in Allmän.