Hej från prefekten – bio, bokcirkel och budget

 

Den här veckan var vi flera från IKOS som var på Cnema i Norrköping och såg Maj Wechselmanns film om Moa Martinson, och Tage Danielssons film Svenska bilder. Visningarna var en del av Norrköpings kulturvecka, och visades för att uppmärksamma vårt gästprofessorsprogram, som bär Moas respektive Tages namn. Det känns väldigt roligt att vi som institution kan vara en del i det lokala kulturlivet på det här sättet!

Förra veckan präglades av en hel del möten – bland annat i LSG och med institutionsstyrelsen. I institutionstyrelsens bokcirkel läser vi nu Sverker Sörlins Till bildningens försvar, och vi inleder varje möte med att diskutera ett kapitel i boken, i relation till våra egna erfarenheter av att arbeta på universitetet. Vi pratade bland annat om begreppet idéhärd, som Sörlin använder, och reflekterade kring i vilken mån akademin, LiU, IKOS och de miljöer vi arbetar i är just detta – idéhärdar.

Förra veckan besökte jag också Filosofiska fakultetens styrelse och presenterade IKOS rapport från vårens forskningsmiljööversyn – där vi föreslår en del nya satsningar. Min bedömning är att presentationen gick bra och att de idéer vi presenterade togs väl emot. Det ska bli spännande att se hur fakultetsstyrelsen väljer att besluta!

 

3+
Posted in Allmän.