Nominera till chefs- och ledarpriset och teampriset 2020

 

Har du en chef eller ledare som borde få ett pris för sitt goda ledarskap? Arbetar du i eller med ett team, som du tycker borde få uppskattning? Nu kan du nominera LiU:s bästa chef/ledare och bästa team. Nomineringsperioden pågår mellan den 6 oktober och den 27 oktober. Du kan nominera till ett pris eller till båda.

Läs mer om de olika priserna här och hur du gör för att nominera. 

Varför ett teampris?

Med teampriset vill vi lyfta fram och uppmuntra teamets betydelse och det goda samarbetet som, precis som ledarskapspriset, bidrar till universitetets utveckling. Priset delas ut till ett team som har arbetat med regelbunden utveckling av sitt samarbete, som i sin tur har medfört positiv påverkan på verksamheten, både för gruppen och för universitetet i stort. Denna påverkan kan uttryckas i exempelvis resultat eller arbetsklimat på avdelningen.

Varför ett chefs- och ledarpris?

Med priset synliggör vi den viktiga betydelsen av ett gott chefs- och ledarskap som utvecklar LiU:s medarbetare och verksamhet.

Nominera!

I nomineringsformuläret kan du välja att nominera till ett av priserna eller till båda. Nomineringsperioden pågår från den 6 oktober till den 27 oktober 2020.

Läs mer om de olika priserna här och hur du gör för att nominera. 

 

Posted in Allmän.