Seminarium: Att beskriva sitt forskningsprojekts samhällsrelevans

 

Den 23 november, klockan 13–15, anordnas ett seminarium om att beskriva samhällsrelevans eller samhällsnytta i forskningsansökan. Seminariet hålls via Zoom och vänder sig till dig som arbetar vid IKOS.

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att man redan i ansökan kan beskriva vilken samhällsrelevans eller samhällsnytta ett föreslaget projekt kommer att ha. På detta seminarium delar vi erfarenheter av hur man kan beskriva dessa delar i en forskningsansökan. Hur kan vi skriva fram och tydliggöra samhällsnyttan i den forskning vi bedriver – och vill bedriva – vid IKOS? Hur gör vi det på ett sätt som är förenligt med vår forskaretik och vår syn på kunskapens roll i samhället?

På seminariet delar Brita Hermelin, Fredrik Stjernberg och David Bastviken med sig av sina erfarenheter av att skriva projektansökningar, och av att sitta i bedömargrupper där frågor om vetenskaplig och samhällelig relevans diskuteras.

Samtalet leds av Josefina Syssner.

Anmäl dig till Amanda Lindström på amanda.lindstrom@liu.se.

Posted in Allmän, Seminarier.