Utlysning: medel till forsknings-, publicerings- och symposieverksamhet inom den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia

 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia. Stiftelsen utlyser nu medel till forsknings-, publicerings- och symposieverksamhet inom dessa två ämnesområden.

Ansökningar skall vara CGAS tillhanda senast den 1 november 2020.

För ytterligare upplysningar om stiftelsens ämnesområden och ansökningsförfarandet se www.cgastiftelse.se

Posted in Allmän.