Lämna förslag på ny proprefekt för forskning – Prefektur 2021-2023

 

Mandatperioden för prefekter och proprefekter löper ut i slutet av 2020, och arbetet med att utse nya prefekturer har pågått på samtliga institutioner på LiU under hösten. Det är rektor som utser prefekt och proprefekt, efter förslag från institutionen. Nu har du som arbetar på IKOS möjlighet att lämna förslag på proprefekt för forskning. Vi vill ha ditt svar senast onsdag 4 november. Tack för ditt svar!

Vid frågor om processen för prefektur 2021-2023, kontakta Annika Taghizadeh Larsson.

Länk till enkäten. 

Läs tidigare nyhet om prefektur på IKOS 2021-2023 

Posted in Allmän.