Jesper Olsson föreslås som ny proprefekt för forskning

 

Kontaktgruppen för tillsättande av IKOS prefektur under nästa mandatperiod kommer att föreslå Jesper Olsson, professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria, som ny proprefekt för forskning vid IKOS. Jesper tillhör Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS).

Några av motiveringarna från medarbetarna handlade om att Jesper: 

med sin tydliga inriktning mot humaniora skulle bidra till att den forskning som bedrivs vid institutionen blir väl representerad i prefekturen

är van vid att verka i en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö

är en framgångsrik och produktiv forskare, med starkt cv vad gäller erhållande av externa anslag (även för doktorander)

är engagerad och välinsatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor

har god förståelse för den praktiska sidan av forskning och livet på en institution

har bra nätverk både inom IKOS (över campusgränsen), inom LiU (t ex Seedbox i samarbete med Tema) och nationellt (t ex Humtank)

har god överblick över institutionens olika miljöer och ser samarbetsmöjligheter

är idérik och visionär

har ett samhällsengagemang, t ex är han ofta synlig i den offentliga debatten

är ansvarstagande, samarbetsvillig och ödmjuk

Jesper har tackat ja till att föreslås som proprefekt för forskning och förslaget har prövats och förankrats i LSG och IS under veckan.

Kontaktgruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag och lämnar över till rektor och den centrala rekryteringsgruppen att ta ställning till förslaget. Ytterst är det rektor som bestämmer vem som blir proprefekt.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Annika Taghizadeh Larsson senast tisdag 1 december.

Kontaktgruppen har bestått av Annika Taghizadeh Larsson, samordnare, Nigel Musk och Robert Jonsson.

Ny utställning i Lobby: Glömda minnen. En utställning om att leva med demenssjukdom

 

För människor som lever med demenssjukdom är vardagen en utmaning. Minnets tidsmässiga ordning går förlorad; igår är idag fast för länge sedan. Utställningen Glömda minnen försöker fånga något av den poetiska kvaliteten i berättelsefragment om det som varit.

Berättelsefragmenten kan ibland tyckas leva ett eget liv: de dyker upp på oväntade platser eller upprepas flera gånger under en kort period. Kanske skall vi lyssna till dessa berättelsefragment på samma sätt som vi lyssnar till poesi: inte bokstavligt, utan som en fantasifull återgivning av något som har – eller skulle kunna ha – hänt.

ZOOM-vernissage torsdag 26 november kl. 14:00 

https://liu-se.zoom.us/j/64053166584 

Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi vid Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC), Linköpings universitet, och bedriver forskning om att leva med demenssjukdomar.

Utlysning av stipendier för forskarstuderande inom folkbildningsforskning

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2021/22 tre stipendier avsedda för forskare som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier. 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2021.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar kan ställas till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

Lunchklubben – mötesplats med fokus på forskning

 

En gång i månaden arrangerar LiU Lunchklubben en mötesplats för forskning som bedrivs inom LiU. Arrangemanget innehåller ett forskningsföredrag på 30 minuter och en frågestund på ca 15 minuter.

Målgruppen är främst näringslivet regionen, men sedan vi gick över till digitala Lunchklubbar har vi fler nationella deltagare och en större blandning av företagare, forskare/lärare, offentlig sektor och privatpersoner.

Susanne Pettersson, verksamhetsutvecklare, tar gärna emot tips från IKOS om forskning/ forskare som vill medverka i Lunchklubben. Föredragen spelas in i förväg i LiUs studio, vilket ger goda möjligheter till fortsatt spridning genom webben mm.

Exempel på föreläsningar. 

Om du är intresserad av att medverka, skicka intresseanmälan till Susanne.pettersson@liu.se

Lunchklubbens arbetsgrupp kommer sedan att välja ut föreläsare och boka in.

Samverkan – information på liu.se och mötesanteckningar från 18/11

Samverka med IKOS – information på liu.se

Nu finns information om IKOS samverkan på liu.se!

På sidan beskriver vi varför IKOS samverkar och samarbetar med det omgivande samhället, hur vår samverkan kan se ut och att det omgivande samhället gärna får kontakta oss om att samverka!

Här hittar du IKOS samverkanssida

Tycker du att någon information saknas? Har du en projektsida som vi bör länka till här? Har du eller dina studenter ett projekt som innebär samverkan och som vi skulle kunna lyfta? Hör av dig till amanda.lindstrom@liu.se

Samverkansrådets mötesanteckningar från 18 november

Hur ska vi, på bästa sätt, beskriva arbetsmarknadsrelevans i våra kvalitetsvärderingar? Arbetsmarknadsrelevans innebär sådant som vad studenterna blir och kan göra efter sina studier och på vilka sätt utbildningen bidrar till att ge studenterna en stark position på arbetsmarknaden. Hur kan vi stötta varandra i och föra dialog kring detta?

Det var en av de frågor som diskuterades på årets sista samverkansråd. Andra frågor som togs upp var teman för vårens samverkansråd och nya ledamöter i rådet.

Anteckningar hittar du här – IKOS samverkansråd – mötesanteckningar 2020-11-18