Processer för LiUs nomineringar till projektmedel från MMW och MAW 2021

 

Här följer information om processerna runt de årliga projektutlysningarna från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) med sista ansökningsdag 1 april 2021.

Stiftelserna stöder projekt av hög vetenskaplig potential och förväntar sig ett internt nomineringsförfarande av ansökningarna. Läs mer om LiUs nomineringsförfarande för dessa utlysningar i nedan dokument.

MMW stöder forskning inom juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap, och prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

MAW stöder forskning inom humaniora och lärande, och prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Stiftelserna stöder dessutom programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle, och därmed tar stiftelserna inom dessa utlysningar även emot ansökningar med fokus på konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system.

Huvudsökande vid LiU intresserade av att söka något av ovanstående forskningsmedel skall skicka in föransökan senast kl. 08.00 den 12 januari 2021 som ett samlat dokument innehållande:

  1. Föransökan (använd bifogad mall för relevant utlysning)
  2. CV (max 2 sidor per person) och 10 utvalda publikationer

LiU_Rutiner_tidsplan_MAW-Projekt_ochWASP-HS_2021

LiU_Rutiner_tidsplan_MMW-Projekt_ochWASP-HS_2021

MAW_Project_2021_LiU_Pre-application_Template

MMW_Project_2021_LiU_Pre-application_Template

Vid frågor, kontakta josefin.fernius@liu.se, Grants Office

Posted in Allmän, Stipendier / medel.