Utbildningsvetenskaps kansli söker en föreståndare för LiU Skolsamverkan

 

Då nuvarande föreståndare går över till andra arbetsuppgifter inom LiU och därmed släpper föreståndarskapet söker vi en ny föreståndare som vill driva och vidareutveckla verksamheten.

Linköpings universitet ska i enlighet med universitetets strategi ”bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap” samt ”vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället”. En viktig del av detta sker via skolsamverkan.

2014 beslutade rektor att inom Utbildningsvetenskap inrätta LiU Skolsamverkan som en universitetsövergripande samordnande plattform för samverkan mellan universitetet och skolvärlden. I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår intern samordning, dialoger med och aktiviteter för särskilda målgrupper i skolvärlden, vidareutbildning för skolpersonal, forskningssamverkan och forskningskommunikation.

I LiUs verksamhetsplan och budget för 2020 fick LiU Skolsamverkan dessutom ett utökat uppdrag från rektor att initiera och bedriva långsiktiga insatser för att höja övergångstalen till högre studier i länet.

Uppdraget

I din roll som föreståndare kommer du att ha stora möjligheter att påverka formerna för LiUs och Utbildningsvetenskaps viktiga samverkan med skolhuvudmän och skolor i regionen.

I föreståndarskapet ingår som minst strategisk utveckling av verksamheten, omvärldsbevakning, verksamhetsplanering, budget och uppföljning, operativt arbete samt arbetsledning för ett team som i nuläget består av en biträdande föreståndare, samverkanskoordinator, samordnare, kommunikatörer och redaktörer för Venue. LiU skolsamverkans uppdrag är omfångsrikt och det finns stora möjligheter att påverka både storlek och ytterligare innehåll i föreståndarskapet.

Din framtida arbetsplats

Du kommer att jobba i nära samarbete med teamet för LiU Skolsamverkan inom KfU samt vid behov med ledningen inom området för utbildningsvetenskap. Du kommer även att ha samarbeten med skolvärlden inom regionen.

Arbetet karaktäriseras av hög transparens, initiativkraft, kvalitet och en effektiv handläggning. En god sammanhållning och samarbete är viktiga grundstenar i detta.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och har god strategisk förmåga. Du har intresse av och en mycket god förmåga att kommunicera samt att skapa och vårda goda relationer.

Arbetet ställer stora krav på initiativkraft, planeringsförmåga och organisationsförmåga. Stor kunskap om Utbildningsvetenskaps forskning, program och verksamhet inom LiU är meriterande, samt genomgången forskarutbildning.

Anställningsform

Delad anställning – LiU internt avtal mellan uppdragstagare, närmaste chef och kanslichef.

Omfattning

50%. Möjlighet till utökning av uppdraget kan bli möjligt på sikt.

Placering

KfUs lokaler på Campus Valla alternativt Campus Norrköping vid utförandet av uppdraget.

Tillträde

210201 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Tillsvidareanställning vid LiU krävs för att kunna få detta uppdrag.

Valet av person för uppdraget går inte att överklaga.

Vid frågor

Kontakta

Karolina Muhrman, avgående föreståndare för LiU skolsamverkan

Catharina Magnusson, kanslichef KfU

Jörgen Nissen, Dekan Utbildningsvetenskap

Du som är intresserad – anmäl ditt intresse via mejl så snart som möjligt, men senast 201125 till kanslichef Catharina Magnusson catharina.magnusson@liu.se , genom personligt brev samt CV. Vi kallar till intervjuer löpande allt eftersom anmälan om intresse inkommer.

Posted in Allmän.