Utlysning av medel – Norrköpings fond för forskning och utveckling

 

Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Pengar ur fonden tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra syften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Utlysning av medel

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från fonden inleds torsdagen den 5 november 2020 och pågår till och med den 28 februari 2021. Ansökan ska vara inlämnad senast klockan 23.59 den 28 februari 2021.

Vem kan söka?

Den som kan söka medel från fonden ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Ett krav är dock att den forskning som ska utföras knyts till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

Läs mer på fondens webbsida. 

Posted in Allmän, Stipendier / medel.