LiU:s Pedagogikdag 17 mars 2021 – Anmäl bidrag (Call for Presentations)

 

Pedagogikdagen 2021

Varje år arrangerar Didacticum en konferens på LiU för undervisande personal och andra som är intresserade.

Projektgruppen arbetar just nu med att färdigställa ramarna för konferensen. Läs mer på Insidan. 

Pedagogikdagen istället för pedagogikdagarna

2021 arrangeras Pedagogikdagarna under en dag och det är den 17 mars – därför kallas konferensen numer Pedagogikdagen. Temat för Pedagogikdagen 2021 är “Omställning” och du deltar online via länk.

På programmet bland annat…

Du kommer att kunna lyssna till tre gästföreläsare:

Anmäl bidrag (Call for Presentations)

Läs mer och skicka in ditt bidrag här.

PROGRAMFÖRKLARING

Didacticums projektgrupp som arbetar med Pedagogikdagen utgår från denna programförklaring i sitt arbete:

”Högre utbildning påverkas av förändringar i samhället och behöver anpassas till dessa. Omställningar kan röra vitt skilda ämnen och områden som digitalisering, studentaktiva lärandeformer, hållbar utveckling, breddad rekrytering och inkluderande undervisning. Vilka kompetenser behövs för omställning? Vad behöver lärare utveckla när de möter förändrade krav och nya studentgrupper? Vilka förmågor och kompetenser behöver studenter utveckla för att vara anställningsbara och kunna upprätthålla sitt livslångt lärande?”

Läs mer om Pedagogikdagen på Insidan. 

Posted in Allmän.