Projekt inom ULF (utveckling, lärande och forskning)

 

Vill du leda ett ULF-projekt?

ULF står för utveckling, lärande och forskning och är ett nationellt försöksprojekt som syftar till att
skapa hållbara strukturer för samverkan mellan akademi och skola med inriktning mot praktiknära
forskning och skolutveckling.

Under våren 2021 ska två nya projekt inom modell 2 startas. Denna omgång har erbjudandet riktats
särskilt till friskolor i regionen. Alla projekt bygger på de behov som skolorna har beskrivit. Som
forskare i dessa projekt behöver du vara inriktad på ett nära samarbete med skolan och lyhörd för
deras kunskap och behov. Du behöver också vara skicklig på att leda och föra processen framåt.

Du kommer att arbeta med projektet under ett år och ha 10 % i din tjänst för det. Båda skolorna vill
komma igång så snart som möjligt, men de är utlovade projektstart någon gång mellan januari och
augusti 2021. I bilaga 1 ser du den information som har gått ut till skolorna.

I intresseanmälan anger du vilket/vilka projekt du är intresserad av samt en kort beskrivning av din
forskningsbakgrund, dina forskningsintressen och varför du vill leda projektet.

Intresseanmälningar skickas till anja.thorsten@liu.se senast den 25 november.

Intresseanmälningar till ULF, modell 2, för forskare 2021

 

Posted in Allmän.