Nu flyttar vi ihop!

 

I dagsläget är vi många som arbetar hemifrån, och vi är få som får den dagliga kontakten och utbytet med kollegor och studenter på plats på campus. Så småningom så kommer pandemin att ge vika, och vi kommer att komma tillbaka till campus, och då är det viktigt att medarbetarna på våra avdelningar har goda förutsättningar för daglig kontakt. Sedan IKOS bildades har intentionen varit att samlas avdelningsvis och nu har det blivit dags för IKOS medarbetare i Linköping att samlas avdelningsvis i hus Key.

I oktober gick flyttlassen från Täppan, Kåkenhus och Kopparhammaren 7 plan 3 till Kopparhammaren 7 plan 2 på Campus Norrköping. Det centrala verksamhetsstödet, prefekturen och avdelningen Åldrande och social förändring blev sambos i nya lokaler.

Ett arbete med att identifiera vilka avdelningar som ska sitta var i Key-huset har genomförts under hösten.

Vad händer nu på Campus Valla?

Preliminär tidplan (tidplanen kan komma att påverkas av pandemiläget):

November

IKOS ledning och Verksamhetsstöds kansli flyttade in i samverkansenhetens före detta lokaler på plan 3.

December – januari

Alla verksamheter utom IKOS flyttar ut från Key-huset vid nyår.

Januari – mars

Planerad flytt för medarbetare inom FHKR, KLS, SKI och AKS under början av 2021.

Till dig som idag sitter i B-huset eller i KEY-huset

Din närmaste chef kommer att ge dig mer information om var din avdelning ska sitta, när flytten kommer att ske för just din avdelning och hur flytten kommer att gå till rent praktiskt. Alla praktiska detaljer kring flytten är ännu inte klara. Om du har frågor kring flytten, kontakta din närmaste chef.

Hälsningar IKOS ledningsgrupp

Posted in Allmän.