Ny utställning i Lobby: Glömda minnen. En utställning om att leva med demenssjukdom

 

För människor som lever med demenssjukdom är vardagen en utmaning. Minnets tidsmässiga ordning går förlorad; igår är idag fast för länge sedan. Utställningen Glömda minnen försöker fånga något av den poetiska kvaliteten i berättelsefragment om det som varit.

Berättelsefragmenten kan ibland tyckas leva ett eget liv: de dyker upp på oväntade platser eller upprepas flera gånger under en kort period. Kanske skall vi lyssna till dessa berättelsefragment på samma sätt som vi lyssnar till poesi: inte bokstavligt, utan som en fantasifull återgivning av något som har – eller skulle kunna ha – hänt.

ZOOM-vernissage torsdag 26 november kl. 14:00 

https://liu-se.zoom.us/j/64053166584 

Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi vid Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC), Linköpings universitet, och bedriver forskning om att leva med demenssjukdomar.

Posted in Allmän.