Utlysning av stipendier för forskarstuderande inom folkbildningsforskning

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2021/22 tre stipendier avsedda för forskare som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier. 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2021.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar kan ställas till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

Posted in Allmän, Stipendier / medel.