Jesper Olsson föreslås som ny proprefekt för forskning

 

Kontaktgruppen för tillsättande av IKOS prefektur under nästa mandatperiod kommer att föreslå Jesper Olsson, professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria, som ny proprefekt för forskning vid IKOS. Jesper tillhör Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS).

Några av motiveringarna från medarbetarna handlade om att Jesper: 

med sin tydliga inriktning mot humaniora skulle bidra till att den forskning som bedrivs vid institutionen blir väl representerad i prefekturen

är van vid att verka i en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö

är en framgångsrik och produktiv forskare, med starkt cv vad gäller erhållande av externa anslag (även för doktorander)

är engagerad och välinsatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor

har god förståelse för den praktiska sidan av forskning och livet på en institution

har bra nätverk både inom IKOS (över campusgränsen), inom LiU (t ex Seedbox i samarbete med Tema) och nationellt (t ex Humtank)

har god överblick över institutionens olika miljöer och ser samarbetsmöjligheter

är idérik och visionär

har ett samhällsengagemang, t ex är han ofta synlig i den offentliga debatten

är ansvarstagande, samarbetsvillig och ödmjuk

Jesper har tackat ja till att föreslås som proprefekt för forskning och förslaget har prövats och förankrats i LSG och IS under veckan.

Kontaktgruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag och lämnar över till rektor och den centrala rekryteringsgruppen att ta ställning till förslaget. Ytterst är det rektor som bestämmer vem som blir proprefekt.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Annika Taghizadeh Larsson senast tisdag 1 december.

Kontaktgruppen har bestått av Annika Taghizadeh Larsson, samordnare, Nigel Musk och Robert Jonsson.

Posted in Allmän.