Letterstedtska föreningen utlyser anslag till ansökan under 2021

 

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.

Under 2021 kommer anslag att utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under
hösten. Det belopp som står till förfogande för gemensam utdelning uppgår
till 1.000.000 SEK.

Läs mer här – LF Anslagsutlysning_2021

 

Posted in Allmän, Stipendier / medel.