Stipendier för humanistisk forskning i Europa – Sven och Dagmar Saléns stiftelse

 

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa

Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2021/2022 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).

Läs mer här Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa Sven och Dagmar Saléns stiftelse 2021-2022.docx

 

Posted in Allmän, Stipendier / medel.