Nytt intranät på IKOS – din hjälp behövs!

 

Nu har arbetet med att skapa LiUs och IKOS nya intranät påbörjats. Går allt som planerat kommer IKOS projektgrupp att börja bygga IKOS intranät och skapa sidor i början av nästa år.

Den mycket sympatiska projektgruppen behöver din hjälp!

Mycket av informationen på LiUs intranät berör en stor del av LiUs medarbetare men det kan även finnas information som är mer IKOS-specifik och som du som medarbetare på IKOS behöver känna till och kunna ta del av.

Det kan till exempel vara nyheter som rör IKOS, rutiner och riktlinjer, information om våra olika råd och utskott eller vem som gör vad.

Målgruppen för intranätet är medarbetare och ett LiU-id kommer att behövas för att logga in. Intranätet kommer att vara låst för externa besökare. Studenter kommer att få ett eget intranät med information som berör dem.

IKOS projektgrupp, som består av Ulrika Sund, Anna AmnellSofie Gustafsson och Veerle Bergqvist har börjat se över vilken IKOS-specifik information som du som medarbetare på IKOS skulle kunna behöva i ditt arbete.

Vi i projektgruppen har identifierat följande informationsområden:

*Ledning, råd och samverkan (t ex information om vilka som ingår i de olika råden och vad de olika råden gör)

*Ekonomi, inköp och upphandling (t ex rutiner och processer)

*Arkiv, GDPR och registratur

*Forskning

*Forskarutbildning (t ex information till forskarstuderande)

*Grundutbildning (t ex GU-plan och flödesscheman)

*HR och personal (t ex information till nyanställda)

*Säkerhet och krishantering

*Lokalfrågor

*Vem gör vad A – Ö

Plus en del andra funktioner som nyhetsflöde och kalendarium.

Vi behöver din hjälp!

Vill du ingå i en referensgrupp och tycka till och lämna förslag på innehåll till något eller några av ovanstående områden? Eller vill du kanske bara tycka till om någon enstaka sak? Eller har du kanske identifierat ett område som inte finns med ovan?

Kontakta Anna Amnell, anna.amnell@liu.se, om du vill vara med och tycka till. Självklart kommer du att kunna lämna input när intranätet är publicerat men det vore bra om vi kunde få in så många synpunkter som möjligt nu i början så att det blir så bra som möjligt vid lanseringen.

Vi hoppas att du vill vara med och tycka till!

Plattform

Intranätet kommer att byggas i SharePoint, Office 365. LiU använder redan många tjänster från Office 365 idag så att bygga nya intranätet på den plattformen är ett naturligt steg.

Varför nytt intranät?

Du kanske undrar varför det byggs ett nytt intranät över huvud taget? IKOS har inget intranät idag så det är en av anledningarna till att vi skapar ett nytt. Vi behöver ett intranät helt enkelt.

Varför skapar vi inte ett intranät på nuvarande plattform? Polopoly är en gammal plattform som kommer att avvecklas så småningom. När då undrar du kanske? Det finns ingen exakt tidplan för avvecklingen, men att den kommer att avvecklas är helt säkert.

En annan anledning är att informationen på Insidan har ”svällt” och att mycket av informationen är gammal. Visste du att Insidan har över 500 000 sökbara sidor i Google? Det beror inte på tekniken utan snarare på att man tappat bort vad ett intranät faktiskt är. Goda exempel och idéer från IKKs, ISVs och ISAKs intranät får följa med till det nya intranätet.

Ta chansen att komma med idéer och lämna synpunkter du också! Hör av dig till anna.amnell@liu.se

Mer information om nya intranätet.

Posted in Allmän.