Utlysning av medel inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

 

Stiftelser, fonder och andra privata finansiärer i Finland och Sverige utlyser medel att söka inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet.

Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Här kan du läsa mer. 

 

Posted in Allmän, Stipendier / medel.