Inbjudan att ansöka om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation

 

Inbjudan att ansökan om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation 

År 2011 inrättandes en universitetsgemensam fond som finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet klimatkompenseras med 250 kr per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen och/eller som klimatpåverkan från LiU:s verksamhet.

Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Medel betalas efter att kostnad har uppstått.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, klimatnyttan av detta, tidplan och kostnad för genomförande/investering samt namn på den/de som ansöker och vilken institution/enhet den/de tillhör (se bifogat ansökningsformulär). Medel har delats ut ur fonden sedan 2012.

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 26 februari till miljo@liu.se, alternativt via internpost till Miljö- och säkerhetsenheten, UF,
Key-huset (fram till årsskiftet)/D-huset (efter årsskiftet), Campus Valla.

Läs mer om hur du ansöker om medel ur fonden.

Vid frågor kontakta Miljö- och säkerhetsenheten via e-post, miljo@liu.se.

Välkomna med era ansökningar!

Kent Waltersson

Universitetsdirektör

 

Projekt som tilldelats medel 2020

I april 2020 delades medel från 2019 års klimatkompensation ut. Från 2019 års klimatkompensation inkom 606 503 kr.

Totalt inkom 11 ansökningar. Samtliga ansökningar finns i dnr LiU-2019-04103. Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Beslut om tilldelning av medel:

IKOS, Resfria möten i en tvåcampusinstitution, 96 000 kr

***

UF/FA Lokalvården

Kemikaliefri rengöring av whiteboardtavlor och textila ytor (Alt 2 tillverkning av Z-vatten i städcentraler)

49 560

***

BKV, IMT, Cykelservice-dagar för anställda vid Campus US, 24 000 kr

***

IBL, Utrustning för resfria möten, 180 000 kr

***

 

Med fak, Virtuellt mötesrum på Studentenheten, 50 000

***

NSC, Videokonferenssystem, 90 787 kr

***

UF/FA, Återbruket, Gamla möbler blir som nya (ångtvättmaskin för textilier), 10 000 kr

***

UF/CE, Visningsrum för Återbrukets produkter, 50 000 kr

***

UF/FA Post o Husservice, Cykel ersätter bil (hopfällbar elcykel till LiU bil), 15 000 kr

 

Posted in Stipendier / medel.