Pandemiläget och konsekvenserna för oss på LiU

 

Just nu händer det mycket relaterat till spridningen av Covid-19 i samhället. Fredagens presskonferens där skärpta restriktioner presenterades är ett exempel, besluten om inreseförbund från England och Danmark är två andra. Många undrar naturligtvis vad de nya restriktionerna innebär för oss på LiU. I korthet är budskapet att vi ligger kvar i pandeminivå 4, men med ett par förändringar;

  • Uppmaningen att arbeta hemifrån är ännu starkare än tidigare. Varje besök på campus måste övervägas noga.

  • Bibliotekets öppethållande kommer att begränsas.

  • Lokalvård, post och gods kommer att påverkas under perioden 24/12 – 24/1. Bland annat prioriteras städning av gemensamma ytor framför städning av kontor.

  • Inga ytterligare beslut om att ställa in tentor har fattats, men vi får vara beredda på att tentor kan ställas in om det skulle uppstå brist på tentavakter.

Krisledningen inom LiU har tagit fram ett informationsmaterial som beskriver vad de skärpta restriktionerna innebär. Som bilaga finns en presentation som sammanfattar läget så som det ser ut just idag. Här finns en nyhetsartikel som just publicerats på student.liu.se. Den har ännu inte blivit översatt men översättaren jobbar och sidan kommer uppdateras idag eller imorgon med även engelska. Alla studenter kommer att få ett mail med hänvisning till Coronasidan och även till film som gjorts och som ligger på Youtube.

Med detta vill jag tacka alla – undervisande och forskande medarbetare och alla som ingår i vårt verksamhetsstöd – för allt det arbete ni lägger ner för att få vår verksamhet att fungera trots de oerhört svåra förutsättningar som pandemin påbjuder. Jag önskar så att vi snart kan se ett slut på detta och att vi då får möjlighet att ses igen – i föreläsningssalar, seminarierum, ateljéer, slöjdsalar, mötesrum, lunchrum och korridorer.

Hälsningar Josefina

Corona 2020-12-21pdf

Posted in Allmän.